Bibliografia

Obszerna bibliografia recenzji i omówień poświęconych twórczości K.Orłosia w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bio-bibliograficzny, t. 6: N-P. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, str. 169.